Májka a čarodějnice jsou již tradičně spojeny s 30. dubnem každého roku. Májka se staví každoročně již dlouhá léta, v posledních letech jsme přidali i slavnost čarodějnic. Když stojí májka, hrají se nejrůznější hry. Zapojují se děti, ale i dospělí, ženy i muži.