Kostel sv. Víta s kaplí

Půjdete-li z obce západním směrem, po jednom kilometru dojdete do krásného přírodního údolí, kde naleznete torzo bývalého kostela sv. Víta, který začal dne 22. srpna 1644 stavět opat Jiří Wendschuh. V zakládací listině opat píše: "My, Jiří, božím posláním opat cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě v Čechách, oznamujeme, že dlouhá léta již veliké množství věřících ku kapličce u zázračné studánky v lese putuje. Proto jsme dali u této kapličky větší kostel v těchto nepokojných dobách vystavěti a tentýž kazatelnou, okny a oltáři ozdobiti a sv. Vítu, mučedníku, věnovati. Hlavní oltář je zasvěcen sv. Vítu, druhý oltář Blahoslavené P. Marii a třetí sv. Josefu... atd."

Bohoslužby byly zde konány první neděli každého měsíce, mimo toho čtvrtou neděli po Velikonocích a o slavnosti sv. Víta. Mši svatou sloužili střídavě boršovský farář se strýčickým. Na Velikonoce a na svátek sv. Víta sem putovala procesí z dalekého okolí. Bohužel i tento kostel, jako mnoho jiných, byl císařským dekretem Josefa II. dne 1. května 1787 zavřen. Oltáře byly odvezeny do Boršova. Dne 13. července 1861 klenba kostela propadla a roku 1867 byly zdi strženy a ke stavbě haberské myslivny použity. Zůstala stát pouze jižní zeď se třemi gotickými okenními oblouky. Omítky a cihly, které je vidět na ostění oken, odolávají povětrnostním vlivům do dneška. Roku 1994 bylo torzo tohoto kostela opraveno - vyzděny vybourané části a koruna zdi zabetonována s ocelovou výztuží.