Kauza kravín 2000-2002

V letech 2000 až 2002 se v obci Habří táhla kauza týkající se plánované výstavby velkokapacitního kravína. Občanské sdružení Jihočeský habr mělo na zrušení této výstavby nemalou zásluhu. Jihočeský habr získal podporu sdružení CALLA a Sdružení jihočeské matky. Velkou pomocí byl odborný posudek od Doc. Ing. Arch. Ivana Vorla, CSc.


Habří - Doc. Ing. Arch. Ivan Vorel, Csc..pdf