Ministerstvo životního prostředí - zrušení závazného stanoviska CHKO Blanský les

30.11.2015 20:30

Dne 12. 11. 2015 Ministerstvo životního prostředí zrušilo závazné souhlasné stanovisko vydané CHKO Blanský les ze dne 29.7.2015.