Rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje

19.08.2015 14:00

Dne 27. července 2015 bylo vydáno rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje, kterým krajský úřad vyzval Obecní úřad Habří ke zjednání nápravy, a to, aby do 15. 8. 2015 zrušil schválení možnosti využití územní studie "1/2 Habří - U Fajtalů".

 

Na základě tohoto dokumentu bylo dne 13. 8. 2015 zažádáno o výmaz údajů uvedené územní studie z evidence územně plánovací činnosti.