Rozhodnutí ministerstva životního prostředí

08.07.2015 11:47

Dne 8. 7. 2015 jsme obdrželi rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které na základě naší žádosti o přezkoumání závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy chráněné krajinné oblasti Blanský les, toto závazné stanovisko ruší