Informace o nás

Občanské sdružení Jihočeský Habř je sdružením dobrovolným, nevládním a neziskovým. Bylo založeno v březnu roku 2001 obyvateli obce Habří. Jeho hlavním úkolem je ochrana památek a životního prostředí v katastrálním území Habří. K dnešnímu dni čítá 20 aktivních členů.

12. dubna 2015 proběhla ustavující schůze a z občanského sdružení se stal spolek Jihočeský habr, z.s. Nové stanovy spolku k nahlédnutí zde: Jihočeský habr_stanovy spolku.pdf


Zakládajícími členy jsou:

Jan Čížek (roz. 1947)

Václava Čížková (roz. 1950)

Jan Čížek (roz. 1972)

Jitka Čermáková (roz. 1946)

Ludvík Čermák (roz. 1943)

Rostislav Puffer (roz. 1973)

Antonín Cipín (roz. 1948)


Od roku 2015 jsou dalšími členy:

Radek Chromý (roz. 1979)

Vladislava Čermáková, Mgr. (roz. 1965)

Marie Johanusová (roz. 1954)

Hana Čížková (roz. 1975)

Barbora Pufferová (roz. 1964)

Lucie Jandrić (roz. 1982)

Karel Kropáč (roz. 1961)

Blanka Pelikánová (roz. 1943)

Jaroslav Nohynek (roz. 1951)

Daniel Bednář (roz. 1969)

Barbora Bednářová (roz. 1969)

Jaroslav Puffer (roz. 1971)

Lenka Lávičková (roz. 1978)

Historie projektu

Občanské sdružení Jihočeský Habr vzniklo v roce 2001, kdy v obci Habří hrozila stavba velkokapacitního kravínu, se kterou však většina obyvatel nesouhlasila. Díky aktivní činnosti členů sdružení ve spolupráci s orgány ochrany památek a životního prostředí se stavbu velkokapacitního kravínu podařilo zastavit.