Informace o nás

Občanské sdružení Jihočeský Habř je sdružením dobrovolným, nevládním a neziskovým. Bylo založeno v březnu roku 2001 obyvateli obce Habří. Jeho hlavním úkolem je ochrana památek a životního prostředí v katastrálním území Habří. K dnešnímu dni čítá 20 aktivních členů.

12. dubna 2015 proběhla ustavující schůze a z občanského sdružení se stal spolek Jihočeský habr, z.s.

Historie projektu

Občanské sdružení Jihočeský Habr vzniklo v roce 2001, kdy v obci Habří hrozila stavba velkokapacitního kravínu, se kterou však většina obyvatel nesouhlasila. Díky aktivní činnosti členů sdružení ve spolupráci s orgány ochrany památek a životního prostředí se stavbu velkokapacitního kravínu podařilo zastavit.