Plánovaná výstavba v Habří

Občanské sdružení se stává třetí stranou při jednáních mezi obcí Habří a investory, kteří plánují výstavbu 17 nových domů na území obce Habří. Konkrétně na straně směrem ke Kvítkovicím, pod statkem Tomáše Prolla, podél Haklů, Birešů, dolních Čížků.

Občanské sdružení se nesnaží zcela zabránit plánované výstavbě, hodlá ale všemi možnými prostředky výstavbu minimalizovat, aby tato byla v souladu s krajinným rázem obce Habří, odpovídala parametrům Chráněné krajinné oblasti Blanský les, a celkově co nejméně narušovala současný vzhled obce.

 

V souvislosti s plánovanou výstavbou byla zastupitelstvu dne 11. března 2015 předána petice se 119 podpisy. Z toho 58 podpisů bylo od trvale přihlášených v obci Habří, kteří s plánovanou výstavbou nesouhlasí. V obci je 81 voličů. Petici tedy podepsalo 71,5% voličů. Text petice k přečtení zde: Petice občanů.doc

 

27. března 2015 byla na Krajský úřad Jihočeského kraje podle § 171 Zákona o územním plánování a stavebním řádu (č. 183/2006 Sb.) podána žádost o státní dozor. Krajský úřad zažádal 23. dubna 2015 obecní úřad obce Habří o doplnění podkladů a své vyjádření zašle do poloviny měsíce května.

 

12. května 2015 byla na Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, Správu chráněné krajinné oblasti Blanský les předána žádost o přezkoumání závazného stanoviska ze dne 6. 10. 2014. Tato žádost byla dne 25. května 2015 postoupena ministerstvu životního prostředí, které 2. července 2015 rozhodlo tak, že se závazné stanovisko CHKO Blanský les ruší z důvodu jeho nezákonnosti. Celý text rozhodnutí ministerstva si můžete přečíst zde: Ministerstvo životního prostředí - zrušení závazného stanoviska CHKO.pdf

 

29. července 2015 vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Blanský les nové závazné stanovisko, kterým vydává souhlas s umístěním stavby ZTV Habří, U Fajtalů. Text nového stanoviska je k přečtení zde: CHKO stanovisko 29.7.2015.pdf

 

15. září 2015 byla na Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, Správu chráněné krajinné oblasti Blanský les předána žádost o přezkoumání závazného stanoviska ze dne 29. 7. 2015. Tato žádost byla dne 30. září 2015 postoupena Ministerstvu životního prostředí, které 12. listopadu 2015 rozhodlo tak, že se závazné stanovisko CHKO Blanský les opětovně ruší. Celý text rozhodnutí ministerstva si můžete přečíst zde: Rozhodnutí MŽP - ruší stan.AOPK.pdf