důležité dokumenty

Abychom se mohli věnovat problému plánované výstavby, musíme mít k dispozici důležité dokumenty. Protože tyto dokumenty nejsou k dispozici nikde na internetu, okopírovali jsme část na obecním úřadu, část na úřadu stavebním. Po naskenování je předkládáme k dispozici všem.


Vyhláška k ÚP.pdf - závazná vyhláška, kterou se řídí stavební úřad

Základní plán k ÚP.jpg - část základního výkresu ÚP řešící danou lokalitu

Změna ÚP č. 1.pdf - změna ÚP č. 1, která řeší danou lokalitu

Základní výkres změna ÚP č. 1.pdf - část základního výkresu řešící danou lokalitu

Závazné stanovisko CHKO.pdf

Studie U Fajtalů.pdf - textová část schválené studie U Fajtalů

výkres U Fajtalů.pdf - základní výkres k textové části schválené studie U Fajtalů

Ministerstvo životního prostředí - zrušení závazného stanoviska CHKO.pdf 

CHKO stanovisko 29.7.2015.pdf - nové závazné stanovisko CHKO

rozhodnutí Jihočeského kraje.pdf - rozhodnutí, na základě kterého musel Obecní úřad v Habří zrušit schválení možnosti využití územní studie U Fajtalů