Zápisy z jednání s investory

Zápis z jednání 4.2.2015.doc - jednání se týkalo výstavby komunikace